Instal·lar add-apt-repository en Debian

Títol 1 amb negreta interna

Títol 2 amb negreta interna

Títol 3 amb negreta interna

Títol 4 amb negreta interna

Títol 5 amb negreta interna
Títol 6 amb negreta interna

Ahir proposava afegir una eina de Debian a Ubuntu; avui, a l’inrevés, apunto la manera d’afegir una eina d’Ubuntu a Debian.

Una eina que he trobat molt pràctica en Ubuntu és l’ordre add-apt-repository, que simplifica l’adició de repositoris concrets al sistema. Generalment, hom el fa servir per disposar el més aviat possible de les darreres actualitzacions d’alguns programes concrets, o també per a obtenir programes que no es troben encara als repositoris oficials. Tot i que això pot comportar, ocasionalment, trobar-nos amb alguna versió inestable, en molts casos és un requeriment dels usuaris, sobretot pel que fa aplicacions concretes.

Debian, però, enfocada a l’estabilitat i no pas a la novetat, no incorpora aquesta eina. Tanmateix, Anant Shrivastava ha dissenyat un guió bash que realitza la mateixa funció; instal·lar-lo és ben fàcil:

1. Descarreguem l’script de Shrivastava:

$ wget http://blog.anantshri.info/content/uploads/2010/09/add-apt-repository.sh.txt

2.  El copiem a /usr/sbin/

$ sudo cp add-apt-repository.sh.txt /usr/sbin/add-apt-repository

3.  Hi canviem els permisos perquè s’hi pugui executar:

$ sudo chmod o+x /usr/sbin/add-apt-repository

4. El marquem com a pertanyent a l’administrador:

$ sudo chown root:root /usr/sbin/add-apt-repository

5.  A partir d’aquest moment, si volem afegir un repositori PPA a la nostra Debian, només ens cal executar:

$ sudo add-apt-repository ppa:ppa-name

L’script que ens ofereix Anant Shrivastava ja ha rebut algunes millores de la comunitat i la veritat és que és perfectament funcional.

A més a més, hi ha un paquet en Python que oferiria la mateixa utilitat; tanmateix, sembla que, al final del procés, cal modificar manualment el nom del repositori a què apunta (o modificar l’script), de manera que, de moment, preferisc la solució de Shrivastava.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari