L’escriptori més addictiu: la consola

Neo — Com pots aclarir-te, treballant així?

Rigan — Quan t’hi acostumes, no notes la diferència: una rossa, una morena, una pèl-roja…

The Matrix

Cal justificar la consola? És més ràpida, és més potent, és més flexible, és més lleugera, sempre està disponible, és el principal element unificador dins de la increïble varietat de sistemes GNU/Linux… De segur que ja coneixies tots aquests arguments i de segur que podries afegir-hi uns quants més. No és tan intuïtiva com un gestor gràfic, és cert; però és, sens dubte, el millor camí cap als budells del sistema, la millor forma de comprendre el funcionament de tota aquesta màgia d’electrons. A més, ens permet fer quasi les mateixes coses que fem cada dia sobre els entorns gràfics.

El que tens a continuació és el recull, ordenat al meu gust,
mí­nimament comentat i amb enllaços significatius (o, almenys,
aquesta era la meua intenció) d’una sèrie de programes i utilitats que poden
transformar la consola en un entorn de treball molt més productiu
del que la major part dels usuaris pot imaginar. No hi ha res
d’original, tot està tret d’aquí­ i d’allà (crec que he recollit
totes les meves fonts a
l’e-bibliografia). Si t’agrada el petit
bricolatge de la vida en mode text, potser hi trobes alguna cosa
del teu interès.

Agrairé molt qualsevol aportació en forma de comentari, suggeriment o correcció,
ja que el meu desig és anar millorant aquesta llista.

twin

Administrador de consoles i finestres. N’he fet un tast i m’ha donat alguns problemes; però potser és que no li he dedicat bastant temps. Els efectes són molt similars a les finestres que veiem en un entorn gràfic.
Twin es complementa amb Twutils, un conjunt d’utilitats que, de moment, està format només per Twkalc, una calculadora científica derivada de kcalc.

man twin

screen

Multiplexor de terminals (genera múltiples consoles virtuals dins d’un mateix terminal). És molt eficient i molt potent, encara que no tant visual com twin.

man screen
cmatrix

Genera una mena de salvapantalles similar al que trobem en els entorns gràfics i que imita les famoses pantalles de The Matrix, com una pluja de caràcters verds.

man cmatrix

torna a l’índex

find

Buscar arxius. Ordre bàsica del sistema.

man find
mc

Midnight Commander. Explorador de directoris quasigràfic i
altres funcions. És un clon del Comandante Norton, una mí­tica
utilitat dels temps de l’MS-DOS.

man mc
tar

Empaquetar i desempaquetar fitxers en arxius. Ordre bàsica del sistema.

man tar
gzip

Comprimir arxius. Ordre bàsica del sistema.

man gzip
gunzip

Descomprimir arxius. Ordre bàsica del sistema.

man gunzip
zip, unzip

Comprimir i descomprimir arxius. Ordre bàsica del sistema.

man zip
unrar

Descomprimir arxius rar.

man unrar
diff

Comparar arxius de text. GNU/Linux.

man diff
du

Espai de disc ocupat pels arxius. GNU/Linux.

man du

torna a l’índex

cal

Ordre bàsica de GNU/Linux. Mostra un calendari.

man cal
gcal

Ordre no tan bàsica de GNU/Linux. Mostra un calendari més sofisticat.

man gcal
pal

pal (o palcal) és un programa de calendari que gestiona esdeveniments o cites.

<!–

man pal

–>

abook

Abook (Address book) és una llibreta d’adreces que pot treballar amb el client de correu mutt.

man abook
devtodo

Developers Todo List gestiona una llista de feines pendents. Permet agrupacions jeràrquiques de les feines.

<!–

man devtodo

–>

torna a l’índex

abiword

Usat des de la línia d’ordres, permet transformar documents doc (del Word) a text o a html.

man abiword

catdoc

Llegeix documents doc (del Word de MS) i els envia, en forma de text pla, a la sortida estàndard.

man catdoc
antiword

Llegeix documents doc (del Word de MS) i els transforma a text pla, PostScript, PDF o XML/DocBook.

man antiword
xls2csv

Llegeix fitxers Excel i els envia a la sortida estàndard en format text i amb els camps separats per comes.

man xls2csv

xlsview

Visualitza documents xls (de l’Excell de MS). Es tracta d’un FrontEnd per a xls2csv

man xlsview
antixls

Visualitza documents xls (de l’Excell de MS).

<!–

man antixls

–>

catppt

Llegeix documents ppt (del PowerPoint de MS) i els envia, en forma de text pla, a la sortida estàndard.

man catppt
pdftotext

Converteix documents pdf a text. En realitat, és un component d’Xpdf, però, segons els autors, funciona correctament en la consola.

man pdftotext
pdftohtml

Converteix documents pdf a html.[2]

man pdftohtml
wv

Conjunt d’utilitats que permeten transformar arxius en format doc a molts altres formats, entre ells html (wvHtml) i text (wvText), cosa que permet visualitzar-los en mode text. El seu desenvolupament a estat discontinuat, en favor de l’ús d’AbiWord des de la línia d’ordres.

man wv

torna a l’índex

ed

Editor de text pla del projecte GNU. Prové dels temps antiqu ssims en què UNIX s’executava sobre terminals formats per un teclat i una impressora de línia; en conseqüència, ed és un editor orientat a línia, no pas de “pantalla completa”, com poden ser vi, vim, emacs… El veterans d’MS-DOS potser recordaran un malson semblant anomenat edlin. Tanmateix, aquesta antigalla sol estar present en la immensa majoria dels sistemes *NIX.

man ed
jed

Editor de text pla.

man jed
e3

Editor de text pla. La pàgina web del projecte és una mica així.

man e3
joe

Editor de text pla.

man joe
pico

Editor de text pla similar a Joe que forma part del client de correu Pine. Està discontinuat (igual que Pine) i aconsella emprar el seu successor, Nano.

man pico
nano

Editor de text pla clònic de Pico.

man nano
vi

Ha reemplaçat ed com a editor de text bàsic de moltes distribucions, cosa que fa recomanable aprendre’n les bases. Al seu torn, però, ha estat reemplaçat per Vim.

man vi
diakonos

Editor de text personalitzable. Necessita Ruby.

man diakonos

vim

Es defineix com un Vi Millorat. Poderós i versàtil (un dels
dos “grans”), costa d’acostumar-s’hi. Els usuaris d’aquest
editor són molt amics del que ve a continuació.

man vim
emacs

Creació d’RMS. Poderós i versàtil (un dels
dos “grans”), costa d’acostumar-s’hi. Els usuaris d’aquest
editor són molt amics de l’anterior.

man emacs

torna a l’índex

Esperava haver trobat algun equivalent a les versions del Word per a l’MS-DOS, però no hi ha hagut sort. La solució que proposen molts autors és utilitzar LaTeX amb un editor de text, però no ho he pogut investigar encara.

Una altra consideració: mentre investigava aquest aspecte, m’he trobat en algun lloc (LyX) el concepte de “processador de documents” (document processor) oposat al de “processador de text” (word processor). Tampoc he pogut aprofundir en aquests detalls.

<!–

man

–>

torna a l’índex

bc

bc és un llenguatge que permet l’execució interactiva de sentències amb precisió numèrica arbitrària. La seua sintaxi és similar a la del llenguatge C. Pot processar les operacions indicades en arxius de text o bé treballar com un terminal.

man bc
pspp

PSPP és una eina per a l’anàlisi estadística. Llegeix un fitxer sintàctic i un fitxer de dades, analitza les dades i n’escriu els resultats en un arxiu o en la sortida estàndard.

<!–

man pspp

–>

octave

Llenguatge de programació d’alt nivell per a control numèric. Proporciona una interfície de línia d’ordres per resoldre problemes matemàtics lineals i no lineals. A més, és un llenguatge orientat a processos. Compatible amb el Matlab.

man octave

qalc

Calculadora de línia d’ordres potent i fàcil d’usar; és la versió per a consola de Qalculate!

man qalc

torna a l’índex

oleo

Full de càlcul del projecte GNU; és més coneguda la seua continuació per a les X, Gnumeric.

<!–

man oleo

–>

sc

Full de càlcul similar a Lotus 123.

man sc
slsc

Full de càlcul basat en l’anterior.

<!–

man slsc

–>

macrocalc

Full de càlcul. La seua abreviatura, mc, coincideix amb la de Midnight Commander; per evitar problemes, es pot emprar l’àlies 321.

<!–

man macrocalc

–>

torna a l’índex

The Harbour Project

Els veterans d’MS-DOS recordaran el gestor de bases de dades
Dbase, així com el Clipper, el compilador del mateix
llenguatge; Harbour és un compilador clònic d’aquell Clipper,
amb la diferència de ser programari lliure.

<!–

man harbour

–>

torna a l’índex

gnuplot

Gràfics matemàtics.

man gnuplot

torna a l’índex

tpp

Realitza presentacions de text en pantalla.

<!–

man tpp

–>

torna a l’índex

wget

Ordre bàsica de GNU/Linux. Permet descarregar un arxiu si en coneixem l’enllaç exacte; és molt configurable.

man wget
ftp

Client de descàrregues ftp.

man ftp
lftp

Client de descàrregues ftp.

man lftp
rtorrent

Client de BitTorrent

man rtorrent

amule

Client d’eDonkey. Cal realitzar uns canvis (ho sent, no hi ha enllaç directe; haureu de cercar “aMule” en aquesta pàgina) en el fitxer de configuració perquè funcione sense la interfí­cie gràfica.

man amule

torna a l’índex

email

Envia emails a servidors SMTP.

FAQ email
mail

Gestiona el correu entre usuaris del mateix sistema (crec).

man mail
pine

“Antic” client de correu, discontinuat de fa temps; els seus autors remeten a Alpine, un clon lliure.

man pine
alpine

Client de correu lliure basat en Pine.

man alpine
mutt

Client de correu bàsic de GNU/Linux.
man mutt

torna a l’índex

tmsnc

Client de xat que treballa amb els servidors MSN. Segons la web oficial, està discontinuat.

man tmsnc

fama-im

Fama Instant Messenger és un client de xat que treballa amb els servidors Jabber; a més, està en procés de proves el funcionament amb servidors MSN i XMMP.

<!–

man fama-im

–>

finch

Versió text de Pidgin (abans, Gaim). Fa servir els mateixos fitxers de configuració que el seu germà gràfic, de manera que si ja teniu configurat algun compte amb Pidgin, en engegar Finch, es connectarà i podreu fer xat sense més complicacions.

man finch
naim

Client de missatgeria instantània que treballa amb els servidors de AIM, ICQ i IRC.

man naim
irssi

Client de missatgeria instantània recomanat per a treballar amb IRC.

man irssi
freetalk

Client de missatgeria instantània per als usuaris de Gtalk.

man freetalk
centericq

Centericq és un client de missatgeria instantània amb finestres i menús. Treballa amb els protocols ICQ2000, Yahoo, IRC, AIM, MSN, Gadu-Gadu i Jabber.

man centericq
centerim

És un fork de l’anterior.

man centerim
mcabber

Client de Jabber.

man mcabber
bitlbee

Client de missatgeria instantània que treballa amb els protocols XMPP/Jabber (incloent-hi Google Talk), MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AIM i ICQ.

man bitlbee

torna a l’índex

torna a l’índex

raggle

Lector de notí­cies.

man raggle
snownews

Lector de notí­cies. La web oficial es troba en alemany, anglès i italià.

man snownews
newsbeuter

Lector de notí­cies.

man newsbeuter
rss2email

Lector de notí­cies; les transforma en emails i les envia a una adreça d’usuari.

man rss2email
slrn

Lector de serveis de notícies

man slrn

torna a l’índex

zgv

Visor d’imatges. En mode consola, invoca una mena de navegador gràfic amb el qual podem localitzar i seleccionar el fitxers d’imatge que volem veure.

man zgv
ImageMagick

Es tracta d’un paquet d’utilitats que permeten la manipulació
d’imatges des de la lí­nia d’ordre. És poderós i versàtil: us
permet, per exemple, canviar la mida i el format de milers
de fitxers d’imatge amb una sola ordre.

man ImageMagick

torna a l’índex

mp3blaster

Reproductor d’mp3.

man mp3blaster
sox

Gestor de so amb moltíssimes possibilitats. Per facilitar-ne l’ús en les tasques més freqüents, se’l pot invocar com a $ play [fitxer] i com a $ rec [fitxer] per reproduir i gravar.

man sox

man play

man rec

aumix

Mesclador de so.

man aumix
cdparanoia

Ripejar CD de so.

man cdparanoia
oggenc

Codificador d’àudio ogg. Llegeix fitxers en formats WAV i AIFF i els codifica com a Ogg.

man oggenc
cplay

Reproductor de CD.

man cplay
alsamixer

Control quasigràfic del volum. Pertany al paquet alsa-utils.

man alsamixer
rexima

Mesclador de la targeta de so.

man rexima
moc

Music on Console. Reproductor d’àudio.

man mocp
orpheus

Reproductor de mp3 i ogg.

mpd

Reproductor d’àudio (MP3, Ogg Vorbis, FLAC, AAC, Mod, i wave).

man mpd

<!–

man

–>

torna a l’índex

mplayer

Reproductor de ví­deo. Si proveu l’ordre $ mplayer -vo aa video.xxx (on “video.xxx” no és una pel·li no apta per a menors, sinó un fitxer en qualsevol format de vídeo), hi veureu la filmació d’una manera molt curiosa.

man mplayer

torna a l’índex

cdwrite

Escriu CD.

cdrdao

Escriu CD.

man cdrdao
cdrecord

Escriu CD.

man cdrecord
bashburns

Es tracta d’un script que escriu CD i DVD.

dvdbackup

Copia DVD; realitza còpies de seguretat dels DVD.

man dvdbackup
dvd+rw-tools

Conjunt d’eines per realitzar còpies de DVD, entre les quals growisofs i dvd+rw-format.

man growisofs

man dvd+rw-format

torna a l’índex

Parlar de les eines d’administració de GNU/Linux (com de qualsevol *NIX) m’ha semblat una tasca inacabable i molt per damunt dels meus objectius i de les meues possibilitats, de manera que, en aquest apartat, m’he limitat a enumerar-ne unes poques. Potser no siguen ni les més importants ni les més potents, però són les que en algun moment m’he trobat i les que, fins a cert punt, entenc. Cadascú té les seues limitacions, i aquestes són les meues.

hdparm

Obtenir informació sobre els discos durs (ATA/SATA). Llegeix i assigna els paràmetres dels discos durs.

man hdparm
du

Esbrinar l’espai de disc ocupat pels arxius.

man du
df

Esbrinar l’espai lliure en el disc.

man df
lspci

Obtenir informació sobre els busos pci i el maquinari que hi és connectat. Dins del mateix paquet hi la utilitat setpci, que també serveix per configurar els dispositius pci.

man lspci

man setpci

lsusb

Obtenir informació sobre els dispositius USB.

man lsusb
dmesg

Obtenir un resum sobre el maquinari.

man dmesg
uname

Obtenir informació sobre la versió del sistema.

man uname
ps

Obtenir una llista dels processos actius.

man ps
top

Obtenir informació sobre els processos actius i l’ús que fan de la memòria i de la CPU.

man top
htop

Obtenir informació sobre els processos actius i l’ús que fan de la memòria i de la CPU. És més vistós que top (fa un ús intel·ligent dels colors) i, mentre s’està executant, podem canviar el tipus d’ordenació dels processos.

man htop
free

Obtenir informació sobre la memòria RAM i la swap.

man free
iptraf

Anàlisi del tràfic de la xarxa.

man iptraf
tcpdump

Anàlisi del tràfic de la xarxa.

man tcpdump

netstat

Veure quines connexions hi ha actives.

man netstat

torna a l’índex

fdisk

Administrar particions. En màquines antigues, o allà on no disposem d’un entorn gràfic, aquesta serà la millor opció; per sort, no és difícil d’utilitzar.

man fdisk
cfdisk

Administrar particions. És una mica més senzill d’utilitzar que l’anterior. Forma part del paquet util-linux-ng.

man cfdisk

torna a l’índex

ssh

Administració remota. Permet obrir una sessió segura de consola amb un altre usuari de la mateixa màquina o d’una altra màquina a què es puga accedir a través d’una xarxa local o remota.

man ssh
iptraf

Anàlisi del tràfic de la xarxa.

man iptraf
tcpdump

Anàlisi del tràfic de la xarxa.

man tcpdump
tc

Control del tràfic de la xarxa.

man tc
netstat

Veure quines connexions hi ha actives.

man netstat
dtach

Administrador de consoles. Permet iniciar uns sessió de consola (local o remota), engegar un programa i desconnectar la consola (deatach) deixant en funcionament el programa que s’hi havia activat. Després, permet reactivar la consola (atach) i reprendre el control del programa on l’havíem deixat.

man dtach

torna a l’índex

iptables

Talla focs.

man iptables
shorewall

Talla focs.

man shorewall
firehol

Talla focs.

man firehol
gpg

Encriptar fitxers i signatures.

man gpg
encfs

Encriptar directoris i particions.

man encfs

torna a l’índex

torna a l’índex

Powered by ScribeFire.

Anuncis

Quant a Giorgio Grappa

Algú fa cas de les coses que els blocaires escriuen sobre ells mateixos? El comentari més sincer que he llegit als "about me" és aquell de: "si vols saber res de mi, pots llegir el meu bloc."
Aquesta entrada ha esta publicada en consola, programari, programes, terminal. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s