La platja de Lebab

A l’episodi de la torre de Babel, es presenta la diversitat lingüística com un problema, una barrera que impedeix que els homes s’entenguin i puguin treballar plegats. En canvi, a la platja de Lebab, la diversitat lingüística es viu com una riquesa que ens aporta noves visions del món, amb què el podrem comprendre una mica millor i ser-hi una mica més feliços.

Aquí voldria agrupar els recursos informàtics (aplicacions, recursos en la xarxa…) per a l’estudi de les llengües, rescatant i actualitzant els que vaig muntar a les Eines lingüístiques.

Powered by ScribeFire.